Design Thinking 

2022L

Kod przedmiotu16N2O-DET
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michalska-Dominiak B., Grocholiński P., Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie, Onepress, Gliwice, 2019 2) Batten W. , Design Process Thinking, Createspace Independent Publishing Platform, 2016 3) Mueller-Roterberg Ch., Handbook of Design Thinking Tips & Tools for how to design thinking , Lightning Source Inc, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi