Ewaluacja w projektach społeczno-edukacyjnych

Evaluation in sociological and educational projects

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-EPSE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemetodologia badań społecznych
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRozwój badań ewaluacyjnych – podstawowe kierunki. Ewaluacja projektów – główne założenia i standardy. Ewaluacja jako instrument zapewniania jakości projektów społecznych i edukacyjnych. Ewaluacja zewnętrzna a autoewaluacja. Skuteczne prowadzenie ewaluacji projektów. Etyka badań ewaluacyjnych.,ĆWICZENIA:Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych – podstawowe kategorie i główne założenia w kontekście praktycznym. Planowanie i realizacja ewaluacji projektów – etapy i schemat postępowania ewaluacyjnego. Konstruowanie projektu ewaluacji. Metody zbierania i analizowania danych w ewaluacji. Tworzenie raportu ewaluacyjnego i komunikowanie wyników.
Cel kształceniaRozpoznanie możliwości wykorzystania badań ewaluacyjnych w działaniach społecznych i kulturalnych. Opanowanie metodyki projektowania i prowadzenia ewaluacji projektów społeczno-edukacyjnych: opracowania projektu badania, analizy uzyskanych danych, budowania wniosków i komunikowania uzyskanych wyników. Zapoznanie się z etyką badań ewaluacyjnych.
Literatura podstawowa1) Mizerek H., Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje, Impuls, Kraków, 2017 2) Jaskuła S., Ewaluacja społeczna w edukacji, Impuls, Kraków, 2018 3) Krzychała S., Zamorska B., Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, Wrocław, 2008
Literatura uzupełniająca1) Brzezińska-Hubert M, wyd. pakiet Edukacyjny PAJP, Ewaluacja w pracy metodą projektu, 2008r., tom 2) Korporowicz L. (red.), wyd. Warszawa, Ewaluacja w edukacji, 1997r., tom 3) Mizerek H. (red.), wyd. Olsztyn, Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów, 1997r., tom
Uwagi