Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

2022L

Kod przedmiotu16N2O-EZPZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, wyd. PWN, 2008 2) B. Karski, Promocja zdrowia. Wydanie nowe, wyd. IGNIS, 1999 3) C. L. Sheridan , S. A. Radmacher, Psychologia zdrowia, wyd. PZWL, 1998 4) I. Heszen, H. Sęk, Psychologia Zdrowia, wyd. PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi