Filozoficzne podstawy edukacji

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-FPE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówwiązki pedagogiki z filozofią. Pedagogika jako myślenie o edukacji. Specyfika myślenia filozoficznego o edukacji i jego miejsce w strukturze teorii pedagogicznej. Interpretacja procesów edukacyjnych (wychowanie, socjalizacja, kształcenie, opieka) z perspektywy charakterystycznej dla głównych działów filozofii: ontologii, epistemologii, aksjologii, etyki, filozofii społecznej, filozofii nauki. Edukacja z perspektywy głównych współczesnych ideologii politycznych. Interpretacja problematyki edukacyjnej w kontekście wybranych nurtów współczesnej filozofii (pozytywizm, pragmatyzm, strukturalizm, neotomizm, poststrukturalizm, neomarksizm, personalizm, filozofia spotkania, fenomenologia, egzystencjalizm, postmodernizm).,ĆWICZENIA:Zasady i formy organizacyjne realizacji przedmiotu „Filozoficzne podstawy edukacji". Źródła uzasadnień naszych przekonań – wiedza pewna i pogląd prawdopodobny. Epistemologiczna obiektywność ontologicznej subiektywności – świat instytucji społecznych. Relatywne kulturowo i ponadkulturowe wymiary rzeczywistości edukacyjnej. Analiza jako technika badawcza w niereaktywnych badaniach humanistycznych. Różne odmiany i formy analizy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003 2) P. Piotrowski, Mała propedeutyka filozofii edukacji, Wydział Nauk Społecznych UWM, 2013 3) D. Matsomoto, L. Juang, Rozdział "Enkulturacja" [w:] Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, s. 169-198 4) J. R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia rzeczywistości, W.A.B., 1999, s. 177-213 5) B. Russell, Problemy filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 44-90
Literatura uzupełniająca
Uwagi