Metodologia badań społecznych

2021Z

Kod przedmiotu16N2O-MBS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrientacja pozytywistyczna i i humanistyczna jako epistemologiczne zaplecze empirycznych nauk społecznych; Współczesne paradygmaty naukowe; Teorie i prawa nauki; Modele poznania i procedury wyjaśniania; jakościowe strategie w badaniach społecznych; Studium przypadku jako strategia w badaniach społecznych; Badania w działaniu (action research); Badania etnograficzne; Badania biograficzne; badania ewaluacyjne; procedury analizy i interpretacji danych jakościowych; Etyczne problemy terenowych badań empirycznych,ĆWICZENIA:Koncepcje wiedzy i poznanie naukowe. Cele nauk społecznych. Paradygmat pozytywistyczny i humanistyczny; strategie postępowania badawczego, analiza i porównanie. Analiza porównawcza metod i strategii badawczych stosowanych w badaniach społecznych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Rubacha,, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 2) E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa:PWN, 2014 3) K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, 2000 4) D. Nachmias , Frankfotr-Nachmias Ch, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka, 2001 5) D. Jemielniak (red), Badania jakościowe, t. I i II, Warszawa:PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi-