Metodyka pracy w zespole

2021L

Kod przedmiotu16N2O-MPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Jarmuż, T. Witkowski, Podręcznik trenera, Biblioteka moderatora, 2004 2) Łaguna M, Szkolenia jak je prowadzić, , GWP, 2004 3) Torój M. , Praca z grupą szkoleniową, GWP, 2016 4) Brown R., , Procesy grupowe, GWP, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi