Organizacje pozarządowe i wolontariat 

2022L

Kod przedmiotu16N2O-OPW
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTrzeci sektor – historia, pojęcia, funkcje organizacji pozarządowych, kondycja polskiego sektora pozarządowego w badaniach . Aspekty prawne i finansowanie działalności organizacji pozarządowych. Wolontariat – aspekty organizacyjno – prawne, rodzaje wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariuszy, motywacja do działań społecznych. Wizyta studyjna w organizacji lub spotkanie z przedstawicielem organizacji pozarządowej.
Opis wykładówNie przewidziano wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Załuska, W. Toczyski, E. Leś, J. Boczoń,, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, , wyd. Śląsk, , 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi