Pedagogika ogólna

2021Z

Kod przedmiotu16N2O-PDO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówStatus pedagogiki, jej uwarunkowania filozoficzne i metodologiczne,język pedagogiki, tożsamość pedagogiki, miejsce edukacji w kontekście przemian edukacyjnych, relacja pomiędzy teorię i praktyką edukacyjną,ĆWICZENIA:Podstawowe ( pulsujące) kategorie pedagogiczne,Metodologiczne przesłanki procesu wytwarzania wiedzy pedagogicznej,Praktyka edukacyjna jako przedmiot badań pedagogicznych,Codzieność jako kategoria współczesnej pedagogii, uczenie się jako centralna kategoria współczesnej praktyki edukacyjnej
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z teoretycznymi, metodologicznymi podstawami pedagogiki ogólnej jako dyscypliny naukowej oraz wskazanie jej powiązań z praktykami edukacyjnymi w kontekście przemian cywilizacyjnych
Literatura podstawowa1) Hejnicka -Bezwińska T., Pedagogika ogólna, wyd. Warszawa, 2008 2) Rutkowiak J., Odmiany myślenia o edukacji,, wyd. Kraków, 1995 3) Jaworska T., Leppert R., Wprowadzenie do pedagogiki wybór tekstów, wyd. Kraków, 1996 4) Schulz R., , Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 1,2,3,, wyd. Toruń, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi