Pedeutologia

2021Z

Kod przedmiotu16N2O-PED
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pulińska U., "Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989", Wydawnictwo UWM, 2005 2) Radziszewska M.J, "Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956)" , Oficyna Wydawnicza „Impuls";, 2010 3) Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wyd. Akademickie i profesjonalne, 2008 4) Szempruch J. , "Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne", Impuls, 2013 5) Bednarska M., Musial E., O nauczycielu. Podręcznik do pedeutologii, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012 6) Strykowski W. i in., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wyd. eMPi2, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi