Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-PEDM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetodyka pracy w zespole, Podstawy projektowania edukacyjnego
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraca w grupie i kierowanie zespołem. Charakterystyka grup docelowych dzieci i młodzieży – uwarunkowania psychologiczno-rozwojowe, społeczne i kulturowe. Rozpoznanie potrzeb i specyfiki procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży. Analiza przykładów projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Konceptualizacja grupowych projektów studenckich: uzasadnianie celów projektu i ich konstruowanie, osadzenie teoretyczne projektu, ścieżki działania - wybór metod i form pracy, harmonogram projektu. Przygotowanie autoewaluacji projektu. Opracowanie i realizacja projektów edukacyjnych dla różnych grup dziecięcych i młodzieżowych. Superwizja projektów studenckich. Rozliczanie projektów i raporty/sprawozdania końcowe.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaDoskonalenie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowywania i realizacji projektów edukacyjnych; rozwijanie umiejętności diagnozowania i rozpoznawania specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz kierowania grupą; rozwijanie umiejętności autorefleksji i autooceny w odniesieniu do podejmowanego działania.
Literatura podstawowa1) Gołębniak B.D., Uczenie się metodą projektów, Waszawa, 2002 2) Szymański M. S., O metodzie projektów, Warszawa, 2010 3) Brzezińska A., Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, IBE (wersja elektroniczna pdf), 2015
Literatura uzupełniająca1) Weiner A., wyd. Lublin, Od metody projektów do projektów edukacyjnych, 2008r., tom 2) Illeris K. , wyd. Wrocław, Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, 2006r., tom 3) Kosz J. , wyd. Forum Dydaktyczne 9-10, „Sukces niejedno ma imię” Metoda projektów jako jedna ze strategii rozwijania poczucia sprawstwa i nabywania kompetencji uczniów do współpracy, 2012r., tom
Uwagi