Podstawy projektowania edukacyjnego

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-PPE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówProjektowanie pedagogiczne w świetle paradygmatu funkcjonalistycznego w naukach społecznych. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne odnoszące się do projektów edukacyjnych. Charakterystyka metody projektów - rys historyczny, metody pokrewne, etapy pracy, organizacja pracy w grupach. Proces uczenia się w odniesieniu do działań projektowych i efektów projektu edukacyjnego. Ewaluacja i autoewaluacja projektów - podstawowe założenia i wskazówki metodyczne. ,ĆWICZENIA:Kontrakt grupowy i budowanie współpracy w zespole. Analiza projektów edukacyjnych -analiza doświadczeń oraz przykłady projektów realizowanych w środowisku lokalnym. Wprowadzenie do pracy metodą projektów – poznanie struktury projektu. Planowanie i realizacja projektów edukacyjnych w małych grupach studenckich. Kryteria oceny realizowanych projektów.
Cel kształceniaRozpoznanie i zrozumienie głównych założeń projektowania pedagogicznego w kontekście problemów społecznych i kulturowych; opanowanie metodyki projektowania działań o charakterze edukacyjnym; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz gotowości do rozwoju profesjonalnego.
Literatura podstawowa1) Szymański M. S., , O metodzie projektów, Warszawa, 2010 2) Gołębniak B.D., , Uczenie metodą projektów, Warszawa, 2002 3) Illeris K, Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wrocław, 2006
Literatura uzupełniająca1) Weiner A., , wyd. Lublin, ., Od metody projektów do projektów edukacyjnych, 2008r., tom 2) Kosz J., wyd. , „Sukces niejedno ma imię” Metoda projektów jako jedna ze strategii rozwijania poczucia sprawstwa i, , „Sukces niejedno ma imię” Metoda projektów jako jedna ze strategii rozwijania poczucia sprawstwa i nabywania kompetencji uczniów do współpracy, 2012r., tom
Uwagi