Podstawy polityki społecznej

2022L

Kod przedmiotu16N2O-PPS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rajkiewicz A., Supińska J. i in.(red.), Polityka społeczna, Wyd. Śląsk Katowice, 1998 2) Kraus K., Geisen T., Piątek. K. (red.), Państwo socjalne w Europie, Wyd. UMK Toruń, 2005 3) Golinowska S., Polityka społeczna- koncepcje-instytucje-koszty, Wyd. Poltext Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi