Planowanie i realizacja projektów społecznych i edukacyjnych

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-PRPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sołtan-Młodożeniec K., Metoda projektu edukacyjnego, Warszawa, 2019 2) Grewiński M., Zarychta J., Planowanie i przygotowanie projektu społecznego z zastosowaniem Metodologii Struktury Logicznej, (w:) M.Grewiński, M. Bąkiewicz (red.) „Praca socjalna w środowisku lokalnym”, Warszawa, 2009 3) Maziarka M., Wiatr G., Projekty kulturalne - krok po kroku, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi