Praktyka śródroczna

2022L

Kod przedmiotu16N2O-PRS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni, Akty prawne będące podstawą działania instytucji/placówki/organizacji pozarządowej. Dokumentacja dotycząca działalności edukacyjnej instytucji/placówki/organizacji udostępniana na miejscu., Wewnętrzne , aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi