Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1

2021Z

Kod przedmiotu16N2O-SMPD1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńProjektowanie badań naukowych w pedagogice; podstawy filozoficzne oraz kryteria wyboru modeli badawczych; badania ilościowe, jakościowych oraz mieszane; Adekwatność przyjętego modelu do przedmiotu i celów badań. Strategie badań jakościowych oraz ilościowych; etyczne problemy badań społecznych. Formułowanie celu i przedmiotu badań. Kryteria poprawności problemów oraz hipotez badawczych, procedury doboru strategii oraz metod badań; uzasadnianie dokonanych wyborów metodologicznych
Opis wykładówIA:Projektowanie badań naukowych w pedagogice; podstawy filozoficzne oraz kryteria wyboru modeli badawczych; badania ilościowe, jakościowych oraz mieszane; Adekwatność przyjętego modelu do przedmiotu i celów badań. Strategie badań jakościowych oraz ilościowych; etyczne problemy badań społecznych. Formułowanie celu i przedmiotu badań. Kryteria poprawności problemów oraz hipotez badawczych, procedury doboru strategii oraz metod badań; uzasadnianie dokonanych wyborów metodologicznych -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Cresswell, Projektowanie badań naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi-