Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2

2021L

Kod przedmiotu16N2O-SMPD2
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPodstawy warsztatu pisarstwa naukowego. Zasady analizy i interpretacji koncepcji teoretycznych stanowiących zaplecze projektu badawczego. Aparat naukowy. Poszukiwanie źródeł z wykorzystywaniem ITC. Korzystanie z baz danych. Gromadzenie źródeł w wykorzystaniem managera bibliografi
Opis wykładówIA:Podstawy warsztatu pisarstwa naukowego. Zasady analizy i interpretacji koncepcji teoretycznych stanowiących zaplecze projektu badawczego. Aparat naukowy. Poszukiwanie źródeł z wykorzystywaniem ITC. Korzystanie z baz danych. Gromadzenie źródeł w wykorzystaniem managera bibliografii
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Cresswell, Projektowanie badań naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi-