Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4

2022L

Kod przedmiotu16N2O-SMPD4
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOrganizacja i przebieg badań terenowych. Zaawansowanie metody analizy danych jakościowych – analiza materiałów wizualnych, kodowanie, analiza dyskursu. Metody analizy danych ilościowych – statystyka opisowa vs. wnioskowanie statystyczne. Interpretacja wyników badań w podejściu jakościowym, ilościowym i mieszanym. Konstrukcja raportu badawczego. Zasady redakcji części empirycznej pracy magisterskiej. Prawna ochrona własności intelektualnej.
Opis wykładówIA:Organizacja i przebieg badań terenowych. Zaawansowanie metody analizy danych jakościowych – analiza materiałów wizualnych, kodowanie, analiza dyskursu. Metody analizy danych ilościowych – statystyka opisowa vs. wnioskowanie statystyczne. Interpretacja wyników badań w podejściu jakościowym, ilościowym i mieszanym. Konstrukcja raportu badawczego. Zasady redakcji części empirycznej pracy magisterskiej. Prawna ochrona własności intelektualnej. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Cresswell, Projektowanie badań naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi-