Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-SSAN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńRetoryka- pojęcie, rodzaje, zakres; retoryka codzienności, techniki argumentacji i negocjacji, główne zasady negocjacji (mówca i słuchacz, komunikacja w negocjacjach, mowa ciała), prezentacja i debata publiczna.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Arystoteles, Retoryka-Poetyka, PWN, 1988 2) Lichański J. Z., Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, WAM, 2001 3) Kochan M. , Retoryka sklepów odzieżowych. Rekonesans, W: M. Marcjanik,Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków., TRIO, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi