Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej

2022L

Kod przedmiotu16N2O-TFPE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hausner J., Lauris N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Kraków, 2008, s. 9-34 2) Wronka-Pośpiech M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, t. 336, "Studia ekonomiczne. Zeszyt naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2017, s. 90-102 3) Karwacki A., Glińska-Neweś A., Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce. Studium jakościowe, t. 2, „Ekonomia Społeczna” , 2015 4) Kożuch A., Książek E., Spółdzielnia socjalna jako forma przedsiębiorstwa społecznego, t. VIII, „Pragmata Tes Oikonomias”, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie’’, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi