Technologie informacyjne w pedagogice

2021Z

Kod przedmiotu16N2O-TIwP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńNabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej i programów użytkowych celem samodzielnego realizowania różnych prac i zadań wynikających z toku studiów oraz przyszłej pracy zawodowej. Podstawowa obsługa programu SPSS. Tworzenie książki kodowej. Tworzenie bazy danych w programie SPSS w oparciu o książkę kodową. Kodowanie pytań jednokrotnej odpowiedzi. Kodowanie pytań wielokrotnej odpowiedzi. Kodowanie pytań złożonych. Tworzenie bazy danych. Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie analizy danych ilościowych i jakościowych. Generowanie tabel częstości i tabel krzyżowych. Rekodowanie danych. Zastosowanie podstawowych statystyk w analizie danych
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 2) J. Górniak, J. Wachnicki,, Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows, SPSS, 2010 3) D. Nachmias, Ch. Frankfort-Nachmias,, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2000 4) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi