Warsztat kreatywności

2022L

Kod przedmiotu16N2O-WKR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia: twórczość, kreatywność, postawa twórcza. Poziomy twórczości. Czteroaspektowy paradygmat twórczości. Wybrane koncepcje myślenia twórczego i rozwoju kreatywności. Podstawowe zasady, strategie i elementy treningu twórczości. Metody twórczego rozwiązywania problemów. Działania na rzecz rozwoju potencjału twórczego przedstawicieli różnych grup wiekowych
Opis wykładówIA:Podstawowe pojęcia: twórczość, kreatywność, postawa twórcza. Poziomy twórczości. Czteroaspektowy paradygmat twórczości. Wybrane koncepcje myślenia twórczego i rozwoju kreatywności. Podstawowe zasady, strategie i elementy treningu twórczości. Metody twórczego rozwiązywania problemów. Działania na rzecz rozwoju potencjału twórczego przedstawicieli różnych grup wiekowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk, 2012 2) Chybicka A., Psychologia twórczości grupowej, Kraków, 2006 3) Szmidt K.J. , Pedagogika twórczości, Gdańsk, 2007 4) Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak