Przedmiot do wyboru: Współczesne problemy psychologii/Contemporary Problems of Psychology

2021Z

Kod przedmiotu16N2O-WPPCPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówW ramach wykładu omówione i przeanalizowane zostaną osiągnięcia współczesnej psychologii pod kątem wsparcia praktyki nauczycielskiej, rozwoju osobistego i rozumienia procesów społecznych. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: (1) Psychologia odpowiedzialności za wspólnie wytworzoną wiedzę, (2) Typologia osobowości Junga i jej wykorzystanie w praktyce, (3) Psychologia szczęścia i jakości życia, (4) Psychologiczne wymiary obywatelstwa; (5) Współczesna kondycja dzieciństwa; (6) Psychologiczny i społeczny obraz współczesnej młodzieży (aspiracje i oczekiwania, stosunek do edukacji, wchodzenie na rynek pracy, obszary wspólnotowości i intymności, konsumpcja, czas wolny i media, postawy wobec sfery publicznej, zdrowie i zachowania ryzykowne, spójność społeczna), (7) Psychologia miłości, (8) Psychologiczny wymiar homoseksualizmu w relacji do rodziny, posiadania potomstwa, rozwoju oraz wychowania dziecka
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krzywosz-Rynkiewicz, B., Odpowiedzialność dzieci, Impuls, 2007, s. 17-44 2) Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, Szafa, 2001 3) Arygle, M, Psychologia szczęścia, ASTRUM, 1998 4) Seligman, M, Prawdziwe szczęście, media Rodzina, 2005 5) Wojciszke, B, Psychologia miłości, GWP, 2009 6) Krzywosz-Rynkiewicz, B., Zanikanie dzieciństwa w ponowoczesności, _Kultura i Edukacja (4), 2011 , s. 208-218 7) Jelińska A, Lipska A. Surma M., Zagórska W., WYDŁUŻAJĄCA SIĘ DROGA DO DOROSŁOŚCI, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012 8) Pryor, D.W, Pedofilia, wyd. Wydawnictwo, GWP, 2014 9) Dutton K, Mądrość psychopatów. Lekcja życia od świętych, szpiegów i seryjnych morderców, MUZA, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwaginie dotyczy