Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów

2022Z

Kod przedmiotu16N2O-WURK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńKonflikt jako nieunikniona część życia spoęłcznego, pozytywne i negatywne funkcje konfliktu, Żródła konfliktu, Fazy konfitu, strategie radzenia sobie z konfliktem, pojęcie negocjacji i mediacji, zasady negocjacji i mediacji, podstawowe techniki negocjacyjne i mediacyjne
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniarozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów rozumianych, jako nieunikniony przejaw życia społecznego
Literatura podstawowa1) W. Haman, J. Gut, Docenić konflikt. od walki i manipulacji do współpracy, OSH, 2008 2) M. B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. o języku serca, Santorski, 2003 3) J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, 2005, s. 462-493 4) K. W. Vopel, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów. Zabawy i ćwiczenia dla grup, Jedność, 2003
Literatura uzupełniająca1) Ch. W. Moore, wyd. Wolters Kluwer, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, 2016r., tom , 25-194s. 2) E. Gmurzyńska, R. Morek, wyd. Wolters Kluwer, Mediacje. teoria i praktyka, 2018r., tom , 83-196s.
Uwagi