Wykład monograficzny

2022L

Kod przedmiotu16N2O-WYKM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K., , Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej , Kraków: IMPULS, 2007 2) Chomczyńska-Rubacha M., Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju, PWN, 2011 3) Gromkowska- Melosik A., Gmerek T.,, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków: IMPULS, 2008 4) Majewska E., Rutkowska E., Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji, Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2007 5) Mandal E.,, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice: Wyd. UŚ, 2000 6) Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk: GWP , 2005 7) Renzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa: PWN, 2005 8) Krzaklewska E., Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, Kraków: Wyd. UJ, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi