Programowanie aplikacji WWW

Programming of WWW applications

2019Z

Kod przedmiotu2317S1-PAWWW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceprogramowanie obiektowe
Wymagania wstępneumiejętność programowania obiektowego w podstawowych językach (C++, C#), znajomość podstaw baz danych
Opis ćwiczeńPodstawy języka HTML niezbędne do tworzenia struktury strony. Wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów CSS do tworzenia prezentacji strony. Podstawy języka JavaScript z wykorzystaniem gotowych bibliotek do programowania strony po stronie klienta. Tworzenie aplikacji WWW wykorzystującej języki programowania do tworzenia dedykowanych funkcjonalności. Zasady współpracy aplikacji www z bazą danych. Wykorzystanie wzorca MVC do tworzenia aplikacji www. Zastosowanie technologii AJAX .
Opis wykładów Podstawy HTML. Kaskadowe Arkusze Stylów – CSS. Podstawy JavaScript. Środowisko Microsoft Visual Studio, instalacja, konfigurowanie. Wprowadzenie do ASP.NET. Kontrolki serwerowe. Projektowanie serwisów internetowych. Zarządzanie wyglądem aplikacji i tworzenie elementów nawigacyjnych. Centralne zarządzanie wyglądem witryny przy pomocy stron wzorcowych i kompozycji. Metody tworzenia mapy witryny internetowej. Kontrolki danych w ASP.NET. Komunikacja z bazą danych, wyświetlanie informacji z bazy danych w aplikacjach. Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET. Przechowywanie zmiennych i obiektów w stanie sesji i aplikacji. Technologia AJAX. Wzmianka o PHP i podstawowych frameworkach.
Cel kształceniaCelem wykładów jest dostarczenie podstaw do zbudowania kompletnej aplikacji WWW wykorzystującej charakterystyczne i typowe elementy używane w aplikacjach WWW produkowanych na rynek. Na wykładach omawia się język HTML, arkusze stylów CSS, język JavaScript, podstawy ASP.NET wraz z całym wachlarzem kontrolek, technologię LINQ, technologię WebParts oraz AJAX. Celem ćwiczeń jest zbudowanie działającej aplikacji WWW w wybranych technologiach zawierającej układ strony, menu, formularze, autoryzacja użytkownika, obsługę dedykowanych funkcjonalności oraz obsługę funkcjonalności współpracy z bazą danych typu CRUD (create, read, update, delete). Aplikacja www powinna zostać opublikowana na serwerze w domenie studenta zgodnie z aktualnymi standardami W3C w obszarze technologii oraz dostępności wraz z przestrzeganiem zagadnień prawnych (domena, prawo autorskie, fotografie www, logo, dane kontaktowe, regulamin strony, polityka prywatności).
Literatura podstawowa1) Piotr Bubacz, Aplikacje internetowe, t. 1, Materiały szkoleniowe Microsoft: ITA-103, 2008 2) Bryan Pfaffenberger, Steven M. Schafer, Chuck White, Bill Karow, HTML, XHTML i CSS. Biblia, t. 1, Helion, 2005 3) Eric A. Meyer, CSS według Erica Meyera. Kolejna odsłona, t. 1, Helion, 2005 4) Danny Goodman, JavaScript. Biblia, t. 1, Helion, 2002 5) Dino Esposito, Programming Microsoft ASP.NET 3.5, t. 1, Microsoft Press, 2008 6) Stephen Walther, ASP.NET 2.0. Księga eksperta, t. 1, Helion, 2008 7) Jacek Matulewski, Sławomir Orłowski, Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer, t. 1, Helion, 2007 8) Włodzimierz Gajda, Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych, t. 1, Helion, 2011 9) Włodzimierz Gajda, Symfony 2 od podstaw, t. 1, Helion, 2012 10) Jess Chadwick, Todd Snyder, Hrusikesh Panda, ASP.NET MVC 4. Programowanie, t. 1, Helion, 2013
Literatura uzupełniająca1) , , ,
UwagiPojedyncze tematy wykładów lub ćwiczeń mogą zostać zmodyfikowane lub zastąpione technologicznie nowszymi. Kompletna informacja o takich zmianach wraz z uzasadnieniem zostanie podana na pierwszym wykładzie.