Wizualizacja danych

2017L

Kod przedmiotu2317S1-WIZD
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceWstęp do programowania,
Wymagania wstępneMatematyka i informatyka w zakresie szkoły średniej z podstawowymi elementami programowania.
Opis ćwiczeńW ramach laboratorium studenci będą pisać i uruchamiać programy oraz analizować i przetwarzać dane związane z kolejnymi zagadnieniami przedstawianymi na wykładzie.
Opis wykładówKrótki rys historyczny języka Python. Różnice między Python 2 a 3. Instalacja i wykorzystanie Pythona. Podstawowe elementy języka python (typy danych, instrukcje sterujące, klasy, GUI). Wstęp do bibliotek numerycznych w pythonie: numpy lub scypy oraz zapisywanie danych i przetwarzanie danych. Darmowe repozytoria danych otwartych np. worldbank, GUS itd. – jak się do nich dostać i jak z nich korzystać. Biblioteka pandas – wczytywanie i przetwarzanie danych. Generowanie wykresów z wykorzystaniem biblioteki mathplot lib, seaborn.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych metod analizy i wizualizacji danych w języku python.
Literatura podstawowa1) Wes McKinney, Python for data analysis, O'Reilly, 2012 2) Alberto Boschetti, Luca Massaron, Python. Podstawy nauki o danych. Wydanie II, Helion, 2017 3) Praca zbiorowa, Dokumentacja pythona po polsku, https://pl.python.org/docs/, 2003
Literatura uzupełniająca1) Praca zbiorowa, Dokumentacja pythona po angielsku, https://www.python.org/doc/, 2017
Uwagi