Wstęp do programowania

Introduction to programming

2017Z

Kod przedmiotu2317S1-WSTEPDOPR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneMatematyka i informatyka w zakresie szkoły średniej
Opis ćwiczeń Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny. Studenci powinni uruchomić 30-40 prostych programów w jezyku C.
Opis wykładówPodstawy programowania imperatywnego w małej skali. Pojęcie algorytmu. Podstawowe instrukcje języka C (przypisania, złożona, warunkowa, iteracyjna, wejscia/wyjścia). Pojęcie funkcji. Proste i złożone typy danych. Podstawy złożoności obliczeniowej. Formalne metody dowodzenia malych programów. Podstawy wielowątkości.
Cel kształceniaCelem zajęć jest nauczenie projektowania i tworzenia programów w wybranym imperatywnym języku programowania oraz dowodzenia ich poprawności.
Literatura podstawowa1) N. Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, WNT, 1999 2) J. Bentley, Perełki programowania, Helion, 2012 3) D. Harel, Y. Feldman, Rzecz o istocie informatyki : Algorytmika, WNT, 2007
Literatura uzupełniająca
UwagiO ile czas pozwoli, jeden z wykladów warto poświęcić podstawowym elementom programowania w dużej skali (inżynieria oprogramowania).