Etykieta

Etiquette

2019Z

Kod przedmiotu2300NX-MK-ETYKIETA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące ceremoniału dyplomatycznego. Zasady precedencji. Różnice kulturowe w protokole dyplomatycznym i etykiecie.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi protokołu dyplomatycznego.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych, wyd. KDC, 2008 2) Kuspys P., Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu , wyd. Zysk i S-ka, 2012 3) Krajski S., Savoir-vivre. 250 problemów , wyd. SGK Agencja, 2011 4) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 5) Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998
Literatura uzupełniająca1) Ikanowicz C., Piekarski J., wyd. Warszawa, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, 2004r., tom 2) Zenderowski R., Koziński B., wyd. Warszawa, Różnice kulturowe w biznesie, 2012r., tom 3) Barcz J., wyd. Warszawa, Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym, 2007r., tom
Uwagibrak