Etykieta

Etiquette

2019Z

Kod przedmiotu2300NX-MK-ETYKIETA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące ceremoniału dyplomatycznego. Zasady precedencji. Różnice kulturowe w protokole dyplomatycznym i etykiecie.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi protokołu dyplomatycznego.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych, wyd. KDC, 2008 2) Kuspys P., Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu , wyd. Zysk i S-ka, 2012 3) Krajski S., Savoir-vivre. 250 problemów , wyd. SGK Agencja, 2011 4) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 5) Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998
Literatura uzupełniająca1) Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym, Warszawa, 2007 2) Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa, 2004 3) Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, Warszawa, 2012
Uwagibrak