Analiza matematyczna

Mathematical analysis

2019L

Kod przedmiotu2317N1-ANALMAT
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banaś J., Wędrychowicz S., "Zbiór zadań z analizy matematycznej", WNT, 2015, s. 484 2) Kołodziej W., "Analiza matematyczna", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 510 3) Krysicki W., Włodarski L., "Analiza matematyczna w zadaniach", t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 512 4) Krysicki W., Włodarski L. , "Analiza matematyczna w zadaniach", t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 492 5) Leja F., "Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 6) Musielakowie H. i J., "Analiza matematyczna", t. 1,2, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004 7) Stankiewicz W., "Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Część A i B", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi