Architektura i organizacja komputerów

Computers organization and architecture

2020L

Kod przedmiotu2317N1-ARCIOK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępnePodstawy logiki formalnej i rachunku zdań: Prawo De Morgana
Opis ćwiczeńKody Haminga (4h). Minimalizacja funkcji boolowskich (zwykłych 3-4 wejścia 1 wyjście 4h), oraz wielowyjściowych  na bazie sumatora 4-bitowego za pomocą Map Karnaugha i sumatora jedno-bitowego zbudowanego z półsumatora (2h). Programowanie na mikrokontrolerze DSM-51 (4h). Programowanie w architekturze stosowej.
Opis wykładówStruktura komputera jednoprocesorowego i jej ewolucja od lat 60 XX w. Magistrala główna, UNICODE, moduły wejścia/wyjścia, przerwania. Układy cyfrowe, mapy Karnaugha. Budowa modelu programowego - rejestry, tryby adresowania, model operacji warunkowych, lista instrukcji. Przechowywanie danych wewnątrz CPU, RPN. Przetwarzanie potokowe, konflikt zasobów, przypadki równoległości. Konwencje Big-Endian i Little-Endian. Budowa kart graficznych architektura RAMDAC. Budowa i organizacja dysków magnetycznych.
Cel kształceniaUmiejętność udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jak działa komputer? Klasyfikowanie systemów komputerowych. Określanie możliwości powiększenia wydajności systemu komputerowego. Rozpoznawanie typów rozkazów komputerowych. Poznanie zasady działania metod i sposobów zwiększania wydajności komputera.
Literatura podstawowa1) Linda Null, Julia Lobur, Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, HELION, 2004 2) Andrew S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych , HELION, 2006 3) Wiliam Stallings, Organizacja i Architektura Systemu Komputerowego, WNT, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagiwykład bez egzaminu !