Architektura i organizacja komputerów

Computers organization and architecture

2020L

Kod przedmiotu2317N1-ARCIOK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Linda Null, Julia Lobur, Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, HELION, 2004 2) Andrew S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych , HELION, 2006 3) Wiliam Stallings, Organizacja i Architektura Systemu Komputerowego, WNT, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi