Bazy danych

Data bases

2019Z

Kod przedmiotu2317N1-BADA
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ullman J., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych , WNT, 2001 2) Beynon-Davies P., Systemy baz danych, WNT, 2000 3) Banachowski L., Bazy Danych – Tworzenie Aplikacji, PLJ, 1998 4) Conolly T., Begg C., Systemy baz danych, RM, 2004 5) Date C., Wprowadzenie do Systemów Baz Danych, 2000, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi