Badania operacyjne

Operating research

2021Z

Kod przedmiotu2317N1-BOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanaliza matematyczna, elementy algebry i geometrii analitycznej, algorytmy i struktury danych
Wymagania wstępneposiada podstawy i umiejętności z ww przedmiotów
Opis ćwiczeńModele liniowe badań operacyjnych, rozwiązanie geometryczne zagadnienia programowania liniowego. Rozwiązanie ZPL za pomocą metody sympleks. Zastosowanie metod sztucznej bazy. Rozwiązanie geometryczne i analityczne przy użyciu aplikacji komputerowych, interpretacja rozwiązania, wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. Zagadnienie transportowe, określenie tablicowej postaci zagadnienia transportowego, sposoby wprowadzania bazowych rozwiązań problemu. Rozwiązania zagadnienia transportowego za pomocą metody potencjałów. Rozwiązanie zagadnienia transportowego przy użyciu aplikacji komputerowych, interpretacja rozwiązania. Klasyczne zagadnienie przydziału, przykłady i rozwiązywanie problemów za pomocą metody węgierskiej. Rozwiązywanie gier macierzowych za pomocą metody graficznej oraz przez rozwiązywanie równoważnego zagadnienia programowania liniowego.
Opis wykładówModele liniowe badań operacyjnych, rozwiązanie geometryczne zagadnienia programowania liniowego. Teoretyczne podstawy metody Sympleks rozwiązania ZPL. Algorytm metody Sympleks. Metody sztucznej bazy. Teoria dualności. Rozwiązanie geometryczne i analityczne przy użyciu aplikacji komputerowych, interpretacja rozwiązania, wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. Zagadnienie transportowe, określenie tablicowej postaci zagadnienia transportowego, sposoby wprowadzania bazowych rozwiązań problemu. Algorytm metody potencjałów rozwiązania zagadnienia transportowego. Rozwiązanie zagadnienia transportowego przy użyciu aplikacji komputerowych, interpretacja rozwiązania. Klasyczne zagadnienie przydziału, przykłady i rozwiązywanie problemów. Metoda węgierska. Podstawy teorii gier – gry dwuosobowe o sumie zerowej. Strategie czyste i mieszane. Rozwiązywanie gier macierzowych za pomocą metody graficznej. Równoważność gry macierzowej i zagadnienia programowania liniowego.
Cel kształceniaNabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności i nawyków praktycznych w wykorzystaniu modeli decyzyjnych
Literatura podstawowa1) Ignasiak E. (red.) "Badania operacyjne", PWN Warszawa, 2009 2) Kukuła K. (red.) "Badania operacyjne w przykładach i zadaniach", WE Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca1) Czesław Cichoń, Marcin Detka, wyd. Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, Wybrane zagadnienia programowania liniowego, 2004r., tom , 78s. 2) Teresa Pamuła, Aleksander Król, wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu, 2013r., tom , 179s. 3) Arkadiusz Orzechowski, wyd. Warsaw School of Economics, Operations research, 2015r., tom , 65s.
Uwagi