Badania operacyjne

Operating research

2021Z

Kod przedmiotu2317N1-BOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ignasiak E. (red.) "Badania operacyjne", PWN Warszawa, 2009 2) Kukuła K. (red.) "Badania operacyjne w przykładach i zadaniach", WE Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi