CAD komputerowe wspomaganie projektowania

2019L

Kod przedmiotu2317N1-CAD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Giełdowski L., Rzutowanie prostokątne widoki. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami, WSiP, 1998 2) Giełdowski L., Przekroje. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami, WSiP, 1998 3) Giełdowski L., Wymiarowanie. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami, WSiP, 1999 4) Jaskulski A., AutoCAD 2009/LT2009+ Kurs projektowania Wersja polska i angielska, Mikom, 2008 5) Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, 2008 6) Wróbel J., Technika komputerowa dla mechaników, PWN, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi