Fizyka

Physics

2020Z

Kod przedmiotu2317N1-FIZYKA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Halliday , R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 1,2,3,4,5, PWN Warszawa , 2006 2) A. Wróblewski, J. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 1,2, PWN Warszawa, 1984 3) R. Drabent, Z. Machholc, J. Siódmiak, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM Olsztyn, 1990 4) C. Bobrowski, Fizyka – krótki kurs, PWN Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi