Fizyka

Physics

2020Z

Kod przedmiotu2317N1-FIZYKA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającerepetytorium matematyki
Wymagania wstępneelementy algebry i analizy matematycznej
Opis ćwiczeńStudenci poznają elementy metrologii oraz metodologię pracy w laboratorium fizycznym. Praca polega na wykonaniu 12 doświadczeń (wcześniej przygotować należy podstawy teorii dotyczącej badanego zjawiska) i opracowaniu uzyskanych wyników.
Opis wykładówElementy mechaniki klasycznej punktu materialnego i układów punktów materialnych. Opis ruchu, zasady zachowania: energii, pędu i momentu pędu. Ruch w polu centralnym, pola zachowawcze, oddziaływania grawitacyjne. Opis zjawisk elektrycznych i magnetycznych. Elementy optyki geometrycznej i falowej. Podstawy mechaniki kwantowej.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych metod fizycznego opisu świata, wyrobienie umiejętności jakościowej i ilościowej analizy zjawisk fizycznych, kształcenie poprawnego formułowania praw fizycznych oraz ich interpretacji, nauczenie samodzielnego wykonania ćwiczeń i opracowania wyników pomiarów
Literatura podstawowa1) D. Halliday , R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki , t. 1,2,3,4,5, PWN Warszawa , 2006 2) A. Wróblewski, J. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 1,2, PWN Warszawa, 1984 3) R. Drabent, Z. Machholc, J. Siódmiak, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM Olsztyn, 1990 4) C. Bobrowski, Fizyka – krótki kurs, PWN Warszawa, 2004 5) S.J. Ling, J. Sanny i inni, Fizyka dla szkół wyższych, t. 1,2,3, OpenStax Polska, 2016
Literatura uzupełniająca1) H. Szydłowski, wyd. PWN Warszawa, Pracownia fizyczna, 1997r., tom
Uwagi