Informacja patentowa

2021Z

Kod przedmiotu2317N1-INFPAT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M., , Licencja na używanie znaku towarowego. , Warszawa, 2008 2) Hetman J.,, Podstawy prawa własności intelektualnej. , Warszawa, 2008 3) Szewc A.,Jyż G., Prawo własności przemysłowej. , Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi