Inżynieria oprogramowania

Software engineering

2021Z

Kod przedmiotu2317N1-INZOP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania, WNT, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi