Podstawy elektroniki i elektrotechniki

Foundations of electronics and electrical engineering

2020L

Kod przedmiotu2317N1-PELIET
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanaliza matematyczna, fizyka
Wymagania wstępneZaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPomiary oscyloskopowe. Układy RC. Filtry dolno i górnoprzepustowe. Układy prostownicze. Wzmacniacz tranzystorowy w układzie wspólnego emitera WE. Wzmacniacz różnicowy. Generatory RC. Multiwibrator astabilny. Wzmacniacz operacyjny. Przerzutniki.
Opis wykładówObwody elektryczne prądu stałego i zmiennego. Zastosowanie elektroniki do wizualnej analizy zjawisk. Teorie przewodnictwa. Półprzewodniki samoistne i domieszkowe.Diody. Tranzystory. Tyrystory. Układy scalone Układy zasilające. Wzmacniacze elektroniczne. Generatory. Układy impulsowe. Układy cyfrowe.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dotyczącymi obwodów elektrycznych i elektronicznych w stanie ustalonym i nieustalonym j jak również zjawiskami zachodzącymi w tych obwodach. Wprowadzone zostaną podstawowe elementy elektroniczne (diody, tranzystory, tyrystory), fizyczne zasady ich działania, modele oraz podstawowe konfiguracje pracy.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Wyd.6. , t. I, WNT, 2004, s. 5-615 2) P.Horowitz, Winfield. Hill, Sztuka elektroniki, t. I, WKiŁ, 2016, s. brak 3) U. Tietze, Ch. Shenk, Układy półprzewodnikowe, t. I, WNT, 1996, s. brak 4) H. Jonas, Komputer i pomiary, t. I, brak, brak, s. brak
Literatura uzupełniająca1) E. N. Lurch, wyd. PWN, Komputer i pomiary, brakr., tom I, 5-698s. 2) R. Śledziewski, wyd. PWN, Elektronika dla fizyków, 1984r., tom I, braks.
UwagiBrak