Podstawy logiki i teorii mnogości

Foundations of logic and set theory

2019Z

Kod przedmiotu2317N1-PLITM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Słupecki,K.Hałkowska,K.Piróg-Rzepecka, Logika matematyczna, t. brak, brak, brak, s. brak 2) A.Wojciechowska, Elementy logiki i teorii mnogości, t. brak, brak, brak, s. brak 3) H.Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, t. brak, brak, brak, s. brak 4) K.Kuratowski,A.Mostowski, Teoria mnogości, t. brak, brak, brak, s. brak 5) W.Marek,J.Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, t. brak, brak, brak, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi