Praktyka zawodowa

2021L

Kod przedmiotu2317N1-PRAKZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowabrak
Literatura uzupełniająca
Uwagi