Pracownia dyplomowa 1

2021L

Kod przedmiotu2317N1-PRDYP1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, w zależności od tematyki pracowni dyplomowej, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi