Pracownia dyplomowa 2

2022Z

Kod przedmiotu2317N1-PRDYP2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, w zależności od tematyki pracowni dyplomowej, brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi