Programowanie deklaratywne - paradygmaty programowania

DECLARATIVE PROGRAMMING – PROGRAMMING PARADIGMS

2020L

Kod przedmiotu2317N1-PRGDEKL
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) U. Nillson, J. Małuszyński, Logic, Programming and Prolog., t. brak, John Willey & Sons, 1995, s. brak 2) W. Clocksin, C. Mellish, Prolog. Programowanie., t. brak, Helion, 2003, s. brak 3) G. Brzykcy, A. Meissner, Programowanie w Prologu i programowanie funkcyjne. Materiały do ćwiczeń., t. brak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1999, s. brak 4) G. Hutton, Programming in Haskell, t. brak, Cambridge University Press, 2007, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi