Programowanie strukturalne

2019L

Kod przedmiotu2317N1-PROGRSTR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do programowania
Wymagania wstępnePodstawowa znajomość języka C
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci mają za zadanie napisanie i uruchamianie szeregu programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.
Opis wykładówPodstawy paradygmatu programowania strukturalnego i jego umiejscowienie w kontekście innych paradygmatów. Historia języków i technik programowania. Funkcje i procedury (przekazywanie argumentów, zmienne lokalne, zwracanie wartości). Rekurencja. Wskaźniki (zarządzanie pamięcią, arytmetyka wskaźników). Pojęcie stosu i sterty. Tablice (jednowymiarowe, wielowymiarowe, tablice tablic). Operacje na plikach. Struktury i inne formy danych. Dynamiczne typy danych (typy wskaźnikowe, implementacja list poprzez wskaźniki, podstawowe operacje na listach). Operacje na bitach. Preprocesor.
Cel kształceniaOpanowanie paradygmatu programowania strukturalnego i jego rozpoznawanie na tle innych paradygmatów. Umiejętność stosowania programowania strukturalnego w programach małej i średniej wielkości.
Literatura podstawowa1) Richard Resese, Wskaźniki w języku C. Przewodnik, t. 1, Helion, 2014 2) Stephen Prata, Język C. Szkoła programowania, t. 1, Helion, 2006
Literatura uzupełniająca1) Marek Tłuczek, wyd. Helion, Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II, 2011r., tom 2) Zed A. Shaw, wyd. Helion, Programowanie w C. Sprytne podejście do trudnych zagadnień, których wolałbyś unikać (takich jak język C), 2016r., tom
Uwagi