Programy użytkowe

SUPPORT APPLICATIONS

2019Z

Kod przedmiotu2317N1-PROGUZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń obejmują: Latex * Wprowadzenie do środowiska składu tekstu Latex. * Zapozananie z środowiskiem latex, dostępnymi IDE oraz narzędziami wspomagającymi kompilajcę. * Tworzenie dokumetu w latex'u: podstawowe formatowanie strony i tekstu, kontrola na strukturą dokumentu. Wstawianie automatycznych spisów i list. Wstawianie symboli i wyrażeń matematycznych. Tworzenie tabel i zestawień, praca z grafiką w latexu. Interaktywne środowisko obliczeniowe (jedno do wyboru: octave, matlab, scilab, python) * Wprowadzenie do narzędzi interaktywnych obliczeń numerycznych * Interaktywne obliczenia na macierzach, wektorach * Generowanie wykresów 2D, 3D i ich eksport. * Tworzenie skryptów i funkcji. Wersjonowanie kodu: * Wprowadzenie do systemów wersjonowania kodu git lub mercurial. * Zapoznanie z narzędziami oraz ich onlinowymi odpowiednikami. * Tworzenie i inicjowanie repozytorium kodu, zatwierdzanie zmian, praca z historią zmian. * Praca grupowa: scalanie zmian w kodzie od wielu użytkowników, rozwiązywanie konfliktów, przywracanie poprzednich wersji.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie i nabycie umiejętności przez studentów posługiwania się podstawowymi narzędziami używanymi w codziennej pracy informatycznej wspomagającymi obliczenia numeryczne i wizualizację, wytwarzanie kodu, pracę w grupie i tworzenie dokumentacji.
Literatura podstawowa1) A. Diller, LaTeX. Wiersz po wierszu, Helion, 2003 2) Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, Elisabeth Schlegl Tomasz Przechlewski i Ryszard Kubiak Jan, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu latex, url (2015): http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/lshort-polish/lshort2e.pdf, -, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak