Programy użytkowe

SUPPORT APPLICATIONS

2019Z

Kod przedmiotu2317N1-PROGUZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Diller, LaTeX. Wiersz po wierszu, Helion, 2003 2) Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, Elisabeth Schlegl Tomasz Przechlewski i Ryszard Kubiak Jan, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu latex, url (2015): http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/lshort-polish/lshort2e.pdf, -, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi