Problemy społeczne i zawodowe informatyki

2020Z

Kod przedmiotu2317N1-PRSPOIZAWINF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceSieci komputerowe, Bazy danych, Systemy operacyjne
Wymagania wstępnePodstawowa znajomość sieci, projektowania, podstaw logiki
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń
Opis wykładówSpołeczny kontekst informatyki, społeczeństwo informacyjne. Odpowiedzialność zawodowa i etyczna, zagrożenia dla młodzieży, 3 główne obszary uzależnień. Podstawy przedsiębiorczości, rynek teleinformatyczny, ryzyko przedsięwzięć informatycznych. Podstawowe zagadnienia prawne: ustawy dotyczące ochrony programów komputerowych, baz danych; przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym. Program edukacji informatycznej, wykształcenie sektora informatycznego. Narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą: obieg dokumentów, hurtownie danych, portale korporacyjne, systemy eksperckie i drzewa decyzyjne, itp. Zawody informatyczne wymagające wyższego i średniego wykształcenia.
Cel kształceniaPrzegląd podstawowych zagadnień etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z wykonywaniem zawodu informatyka. Nabycie umiejętności kierowania firmą informatyczną. Wyrobienie nawyku dostrzegania zagrożeń.
Literatura podstawowa1) Cieciura Marek, 2009r., "Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki", wyd. VIZJA PRESS&IT, 2) Sienkiewicz Piotr, Goban-Klas Tomasz, 1999r., "Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania", wyd. Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji Kraków, 3) Traczyk Tomasz, 2007r., "Hurtownie danych", wyd. www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/pdf/infofest98_art.pdf.
Literatura uzupełniająca1) brak, wyd. brak, Kodeks karny art.130,165,257-270,285,287,291-293, brakr., tom brak, braks. 2) Sejm RP, wyd. brak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 1994r., tom brak, braks. 3) Sejm RP, wyd. brak, Ustawa o ochronie baz danych, 2001r., tom brak, braks.
Uwagi