Przedmiot fakultatywny

FACULTATIVE SUBJECT

2021L

Kod przedmiotu2317N1-PRZEFAK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającew zależności od tematyki przedmiotu fakultatywnego
Wymagania wstępnew zależności od tematyki przedmiotu fakultatywnego
Opis ćwiczeńw zależności od wybranej tematyki
Opis wykładóww zależności od wybranej tematyki
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu zdobycie wiedzy przez studentów na temat wybranych specjalistycznych technologii
Literatura podstawowa1) D.G. Hoffmann, "Coding Theory, The Essentials" , Marcel Dekker Inc, 1991
Literatura uzupełniająca1) brak, tom
Uwagibrak