Przedmiot fakultatywny

FACULTATIVE SUBJECT

2021L

Kod przedmiotu2317N1-PRZEFAK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D.G. Hoffmann, "Coding Theory, The Essentials" , Marcel Dekker Inc, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi