Pakiety statystyczne

STATISTICAL PACKAGES

2020Z

Kod przedmiotu2317N1-PSTAT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającemetody probabilistyczne i statystyka
Wymagania wstępne zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, podstawowe pojęcia z zakresu teorii estymacji i weryfikacji hipotez statystycznych
Opis ćwiczeńRozkład empiryczny. Statystyki opisowe. Estymacja przedziałowa. Testy istotności dla wartości średniej. Modele liniowe. Regresja nieliniowa na wybranych przykładach.
Opis wykładóww ramach tego przedmiotu wykłady nie są realizowane
Cel kształceniaZapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi i ich zastosowaniem do analizy danych statystycznych.
Literatura podstawowa1) STATISTICA, Podręcznik Elektroniczny, t. brak, Statistica, 2012, s. brak
Literatura uzupełniająca1) brak, wyd. brak, brak, brakr., tom brak, braks.
Uwagi