Projekt zespołowy

TEAM DESIGN

2021L

Kod przedmiotu2317N1-PZESP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceWstęp do Programowania, Programowanie Strukturalne, Algorytmy i Struktury Danych, Programowanie Obiektowe, Projektowanie Systemów Informatycznych, Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania
Wymagania wstępneznajomość poszczególnych elementów tworzenia projektu informatycznego oraz narzędzi do stworzenia projektu
Opis ćwiczeńTworzenie harmonogramu projektu, Analiza projektu, Implementacja projektu, tworzenie dokumentacji projektowej, testy, wykonanie finalnej wersji projektu
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaGłównym celem przedmiotu Projekt zespołowy jest nabycie umiejętności pracy w zespole oraz zrozumienia swojej roli podczas tworzenia kompletnego projektu informatycznego
Literatura podstawowa1) -, turoriale do tworzenia projektów oraz do różnych języków programowania, -, -
Literatura uzupełniająca1) brak, tom
Uwagibrak