Repetytorium matematyki elementarnej

Repetitory course of elementary mathematics

2019Z

Kod przedmiotu2317N1-REPEMATEL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozłowska G., Żabka M., "Repetytorium matematyki elementarnej", Wyd. Politechniki Śląskiej, 1999 2) Cewe A., Nahorska H., Pancer I., "Tablice matematyczne", wyd. Podkowa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi