Repetytorium matematyki elementarnej

Repetitory course of elementary mathematics

2019Z

Kod przedmiotu2317N1-REPEMATEL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza matematyczna w zakresie obowiązującym w szkole ponadgimnazjalnej wraz z umiejętnościami odpowiadającymi temu zakresowi
Opis ćwiczeńWybrane zagadnienia rachunku zbiorów. Niektóre własności zbioru liczb rzeczywistych. Funkcja: dziedzina, zbiór wartości, wykres. Injekcja, surjekcja, bijekcja. Własności funkcji: monotoniczność, ograniczoność, okresowość, parzystość, nieparzystość. Przekształcenia wykresów funkcji. Funkcja złożona i odwrotna. Przegląd funkcji elementarnych. 1. Wielomiany. Dzielenie wielomianów. Twierdzenie Bezouta. Schemat Hornera. Pierwiastki wymierne wielomianów o współczynnikach całkowitych. Wykresy. 2. Funkcje wymierne. Rozkład na ułamki proste. Wykresy funkcji homograficznych. Równania i nierówności wymierne. 3. Funkcje wykładnicze. Potęgi i ich własności. Wykresy funkcji wykładniczych. Równania i nierówności wykładnicze. 4. Funkcje logarytmiczne. Logarytmy i ich własności. Równania i nierówności logarytmiczne. 5. Funkcje trygonometryczne. Miara łukowa kąta. Definicje funkcji trygonometrycznych. Wykresy. Własności funkcji trygonometrycznych. Równania i nierówności trygonometryczne. 6. Funkcje cyklometryczne; własności i wykresy.
Opis wykładównie ma wykładów
Cel kształceniaUsystematyzowanie wiedzy z zakresu funkcji elementarnych. Wykształcenie u studentów umiejętności swobodnego posługiwania się narzędziami matematyki elementarnej. Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania, w dostępnych źródłach, informacji związanych z rozwiązywaniem problemów z zakresu matematyki elementarnej
Literatura podstawowa1) Kozłowska G., Żabka M., "Repetytorium matematyki elementarnej", Wyd. Politechniki Śląskiej, 1999 2) Cewe A., Nahorska H., Pancer I., "Tablice matematyczne", wyd. Podkowa, 2004
Literatura uzupełniająca1) Dróbka N., Szymański K., wyd. WSiP, Zbiór zadań z matematyki dla klas I i II liceum ogólnokształcącego, 1998r., tom 2) Козира В.М., wyd. Астон, Елементарна та вища математика, 2013r., tom 3) Bryński M., Dróbka N., Szymański K., wyd. WNT, Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych. Elementy analizy matematycznej, 2009r., tom , 216s. 4) Dróbka N., Szymański K., wyd. WNT, Matematyka w szkole ponadgimnazjalnej. Powtórzenie i zbiór zadań, 2007r., tom , 444s. 5) Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., wyd. Nowa Era, Teraz matura 2018 Matematyka. Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poziom rozszerzony , 2017r., tom , 292s. 6) Dróbka N., Szymański K., wyd. WSiP, Zbiór zadań z matematyki dla klas III i IV liceum ogólnokształcącego, 1998r., tom
Uwagi