Sieci komputerowe

Computer networks

2020L

Kod przedmiotu2317N1-SIKOM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Sieci komputerowe. wydanie V, Helion, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi