Sieci komputerowe

Computer networks

2020L

Kod przedmiotu2317N1-SIKOM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceArchitektura komputerów
Wymagania wstępnePodstawowe pojęcia związane z systemami operacyjnymi
Opis ćwiczeńZaznajomienie ze sposobem pracy na maszynach wirtualnych. Konfiguracja ustawień kart sieciowych w systemach rodziny Windows. Zaznajomienie z podstawowym oprogramowaniem diagnostyki sieci komputerowych. Zaciskanie wtyczek rj-45 wraz z ich testowaniem. Ćwiczenia tablicowe związane z ustaleniem adresu sieci, liczby hostów oraz długości maski IP. Podglądanie pakietów wysyłanych przez popularne protokoły takie jak DHCP, DNS, HTTP. Konfigurowanie routerów z funkcjami bezprzewodowymi.
Opis wykładówHistoria sieci komputerowych, model ISO-OSI, TCP-IS, rodzaje i topologie sieci, rodzaje okablowania, sieć ethernet, zasady przełączania pakietów, sieć bezprzewodowa 802.11, protokół IPv4, IPv6, adresacja w sieciach IP, protokoły warstwy transportowej, routing statyczny i dynamiczny, protokół DNS, poczta elektroniczna, FTP, protokoły zdalnego dostępu
Cel kształceniaPoznanie sposobu działania sieci komputerowych oraz zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ich konfiguracją i diagnostyką.
Literatura podstawowa1) Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Sieci komputerowe. wydanie V, Helion, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi